Saturday, May 21, 2016

फायनली…!
' चिन्ह 'चं ' गायतोंडे ' मिशन अखेर पूर्ण झालं .
प्रवास सहज सोपा नव्हता .
प्रत्येक टप्प्यावर संघर्ष करावा लागला , झगडावं लागलं , 
साहजिकच प्रत्येक बाबतीतच विलंब सहन करावा लागला .
पण ' चिन्ह ' वरच्या वाचकांच्या आत्यंतिक विश्वासामुळे
साऱ्यातूनच तरून गेलो .
उतलो नाही , मातलो नाही .
घेतला वसा टाकला नाही .
आता कुणीही काहीही करो
इतिहास कसाही का लिहो .
' चिन्ह ' आणि ' गायतोंडे ' हे समीकरण कुणालाच
कधीच बदलता येणार नाही हे निश्चित .
ग्रंथ हाती पडताच प्रत्येक वाचकाचं , कलारसिकाचं हेच मत होईल
याची आम्हाला खात्री आहे .
***
प्रती हाती पडताच ' गायतोंडे ' ग्रंथाच्या प्रतींचं वितरण सुरू झालंदेखील .
पहिली प्रत गेली ती थेट अमेरिकेलाच .
नोंदणी झालेल्या सर्वच प्रतींचं वितरण सुरू झालं आहे
.

6 comments: